Працюємо по всій Україні віддалено

icon

Публічна оферта

Останні зміни: 01 квітня 2023 р.

м. Рівне

Ця оферта є публічною пропозицією ФОП «Гусейнов Мірслалех Ганбар Огли» (далі – Виконавець) необмеженому колу осіб укласти договір про надання консультаційних послуг (далі – Договір) на таких умовах:

Визначення термінів

Клієнт – особа, яка шляхом акцепту оферти укладає Договір з Виконавцем і отримує послуги.Акаунт-менеджер - Це професійний спеціаліст, який взаємодіє з клієнтами компанії з метою забезпечення їх задоволеності та збереження взаємовигідних відносинБізнес-аналітик -
Perfectum CRM/ERP – Сервіс perfectum.ua, який є програмним забезпеченням, результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу, який доступний у мережі Інтернет за посиланням https://perfectum.ua/ і використовується система управління взаємовідносинами з клієнтами CRM-система - Скорочення від англ. Customer Relationship Management) - програмне забезпечення для організацій, призначене для автоматизації взаємодії із замовниками (Клієнт).Послуги – консультаційні послуги з організації і ведення обліку CRM-системи , що надаються Виконавцем за Договором.

1. Акцепт оферти

1.1. Клієнт замовляє Послугу шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://redtime.pro.1.2. Виконавець надає Клієнту рахунок на оплату замовлених Послуг.1.3. В момент оплати рахунку Виконавця, Клієнт вважається таким, що уклав цей Договір без будь-яких зауважень

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити надані Послуги відповідно до умов Договору.2.2. Клієнт замовляє Послуги Виконавця шляхом вибору пакета Послуг. У випадку, якщо у Клієнта є потреба отримати будь-яку додаткову Послугу, не передбачену пакетом Послуг, Виконавець може надати її, узгодивши з Клієнтом вартість такої Послуги.2.3. Виконавець для надання Послуг залучає Акаунт-менеджера, для надання Послуг і зобов’язаний дотримуватися конфіденційності при роботі з Клієнтом, як це передбачено Договором.

3. Загальні умови надання послуг

3.1. Послуги надаються за наявності доступу Клієнта в особистому кабінеті за адресою https://redtime.pro.3.2. До початку надання Послуг за обраним пакетом сторони проводять спільний відеодзвінок. 3.3. Під час відеодзвінка сторони визначають бізнес-процеси Клієнта, у які можна інтегрувати Finmap або які інтегровані у Finmap, узгоджують форму і порядок надання Клієнтом інформації про фінансові операції, визначають форми і строки надання фінансових звітів, які Фінансовий експерт буде готувати для Клієнта, узгоджують інші особливості взаємодії сторін та надання Послуг. 
3.4. За результатами відеодзвінка Виконавець фіксує суть домовленостей з Клієнтом в електронному повідомленні, яке він відправляє Клієнту одним із каналів зв’язку, визначених Договором. 3.5. Виконавець приступає до надання Послуг на наступний день після отримання передоплати. Сторони за результатами відеодзвінка можуть узгодити, що Послуги надаватимуться з першого числа наступного місяця після внесення передоплати чи з будь-якої іншої узгодженої дати, однак не раніше отримання передоплати. Якщо Клієнт не надав вхідні дані та інформацію, перелік якої був узгоджений сторонами на відеодзвінку, то плата за надання Послуг нараховуються у звичайному порядку. Якщо до моменту закінчення строку надання Послуг Клієнт так і не надасть витребувані дані та інформацію, то внесена Клієнтом передоплата зараховується у вартість робіт з підготовки Виконавця до надання Послуг і не підлягає поверненню. 3.6. Виконавець надає роз’яснення та консультації, які виникають у процесі інтеграції та роботи сервісу в межах погодженого пакету Послуг. Запити на роз’яснення Клієнт та його співробітники направляють через чат підтримки чи через будь-який інший канал зв’язку, визначений у Договорі. 3.7. Фінансовий експерт здійснює облік фінансових операцій та опрацьовує їх при підготовці звітів, якщо Клієнт надав інформацію про такі операції у формі, яка була погоджена сторонами. Такі документи або інформація надаються українською або російською мовою. 3.8. Сторони погодили наступні прийнятні форми надання інформації про фінансові операції Клієнта:в текстових повідомленнях в чаті підтримки;ексель-таблиці або Google таблиці;електронний витяг з клієнт-банку;витяг з 1С або іншої програми фінансового обліку за погодженням з Виконавцем;фотографії видаткових документів, чеків в хорошій якості.Інформація про фінансові операції Клієнта у іншому вигляді (в тому числі: іншою мовою, голосові повідомлення, звіти про робочий час у вигляді витягів з СRM систем, кошториси, договори, технічна документація) не приймаються до опрацювання, якщо інше не погоджено сторонами.3.9. Приймання-передача наданих Послуг не вимагає складання додаткових актів, крім випадків, коли Клієнт наполягає на їх складанні. Всі Послуги вважаються наданими у момент передачі Виконавцем чи Фінансовим експертом відповідних звітів Клієнту.